ant edu
The Assessment
Center
Thông tin chung về

Chứng chỉ IELTS

certificate
Tổng quan về IELTS
certificate
Các khóa học
certificate
Test trình độ
certificate
Tài liệu
certificate
Cộng đồng
Thông tin về

Lệ phí và những
khoản phí khác

STTLoại phíMức phí
1
Lệ phí thi IELTS trên giấy
VND 4.664.000
2
Lệ phí thi IELTS trên máy tính
VND 4.664.000
3
Lệ phí thi IELTS UKVI
VND 5.252.000
4
Lệ phí thi IELTS Life Skills
VND 4.414.00
5
Phí chuyển phát nhanh DHL để gửi bảng điểm ra nước ngoài
* mỗi địa chỉ quy định tối đa 500gr
VND 1.400.000