ant edu
The Assessment
Center
block background
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Lịch Online
Lịch Offline
Lịch thi kín
Bạn sẽ được trải nghiệm thi thử trên môi trường khảo thí thật 100% hoàn toàn miễn phí
Thông tin về

Lịch thi PTE

block background

Đăng ký thi thử PTE

trong môi trường khảo thí thật

AI BOOSTED ENGLISH sẽ giúp bạn làm quen với phòng thi thật, làm quan với trang thiết bị và xử lý tình huống phát sinh trong môi trường khảo thí thật bằng việc đến thi thật trong môi trường khảo thí thực tế được giả lập giống buổi thi thật

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký cùng với thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm thi.


Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký cùng với thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm thi.


Khi thi thử trong môi trường khảo thí thật AI BOOSTED ENGLISH sẽ giúp bạn:

  • Tự tin khi đi thật
  • Biết và tải nghiệm các tình huống có thể gặp phải khi đi thi thật
  • Biết cách xử lý các tình huống phát sinh.
  • Nắm được các thủ tục checkin.
  • Không bị liệt vì những lý do: tai nghe, không nghe được, ...